Produkter

Pumpe og pumpekum: Dette er en komplett pumpekum og pumpe som er dimensjonert og bygd opp etter beregnet vannmengde i forhold til geografisk beligenhet og areal. Grundfos har levert både kum og pumpe, som også har montert alarm som gir kunden beskjed inne i boligen hvis vannstanden blir for høy.